• TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KINH DOANH
    Công ty SENCA cần tuyển Cán bộ kinh doanh để mở rộng kinh doanh tại các vùng sau: 1/ Bắc Giang: 01 người phụ trách tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động 2/ Tuyên Quang: 01 người phụ trách tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang 3/ Phú Thọ: 01 người phụ trách tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Yên bái 4/ Thái Nguyên: 01 người phụ trách tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và Cao Bằng 5/ Bình Định: 01 người phụ trách 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên 6/ Lâm Đồng: 01 người phụ trách tỉnh Lâm Đồng 7/ Đồng Nai: 01 người phụ trách tỉnh Đồng Nai 8/ Long An: 01 người phụ trách 2 tỉnh Long An và Tây Ninh.