• Tuyển dụng kế toán tổng hợp
    Tiêu chuẩn yêu cầu: - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. - Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty - Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
  • Senca tuyển dung CB kinh doanh
    Đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển thị trường trong thời gian tới, Công ty Senca cần tuyển Trưởng vùng kinh doanh thị trường Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc.