GIỚI THIỆU

Công ty Senca Việt Nam, tên giao dịch là Senca được thành lập ngày 5 tháng 11 năm 2007 tại Thành phố Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp.

Senca đang hợp tác với các đối tác của Bỉ,  Israel, Ý... để nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu... đưa ra các giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng đối với các nhóm cây trồng chính tại Việt nam.

Các sản phẩm phân bón Senca là kết quả của Công nghệ Phân bón tiên tiến, đã có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp phân bón vi lượng thuận tiện nhất với nhà nông.

Sứ mệnh:

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhà nông, vì môi trường sạch.

Giá trị cốt lõi:

- Kỷ luật: Kỷ luật là sức mạnh

- Chính trực: là đức tính của sự trung thực và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ

- Đổi mới: Không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà nông.

-Phát triển: Lấy sự phát triển, thịnh vượng của nhà nông làm nên tảng cho sự phát triển của Senca.

Trang trước