PHÂN BÓN SENCA- LS (NPK 11-8-6 +TE)

Là sản phẩm Phân bón NPK dạng nước đặc biệt hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-), được sản xuất tại Bỉ- Châu Âu.

Với hàm lượng đạm, lân, kali cao và cân bằng nên được khuyến cáo dùng trong giai đoạn trái non, hình thành củ cho đến khi thu hoạch.

Thành phần:

N: 11%, P2O5: 8%, K2O: 6 %, Cu: 90mg/kg, Zn: 70 mg/kg, Fe: 236mg/kg, Mn: 236mg/kg, B: 118 mg/kg, Mo: 12mg/kg.

Liều dùng và khuyến cáo sử dụng:

- Phun qua lá: 100ml / 100-120 lít nước

- Tưới vào gốc hoặc dùng trong hệ thống tưới: 100ml/ 200-300 lít nước.

Quy cách đóng gói: 500ml.

Trang trước