SENCA-32 (12-3-43)

Là sản phẩm Phân bón qua lá tan hoàn toàn trong nước và hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-), được sản xuất tại Bỉ- Châu Âu.

Với hàm lượng kali cao nên được khuyến cáo dùng trong giai đoạn vào quả, xuống củ làm tăng khả năng tổng hợp dinh dưỡng về củ, quả  giúp trái ngon hơn, nặng hơn.

Thành phần:

N: 12%, P2O5: 3%, K2O: 43%, S: 6%, Bo: 100mg/kg, Cu: 75mg/kg, Fe: 260mg/kg, Mn: 320mg/kg, Zn: 230mg/kg.

Liều dùng và khuyến cáo sử dụng:

- Phun qua lá: 100g / 100-120 lít nước

- Tưới vào gốc hoặc dùng trong hệ thống tưới: 100 g/ 200-300 lít nước.

Quy cách đóng gói: 15g, 20g, 100g, 1kg.

Trang trước