PHÂN BÓN SENCA-23 (NPK15-30-15)

Là sản phẩm Phân bón qua lá tan hoàn toàn trong nước và hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-), được sản xuất tại  ĐỨC- GERMANY.

Với hàm lượng lân cao nên được khuyến cáo dùng trong giai đoạn hình thành và phát triển rễ non, giai đoạn trước khi ra hoa, phục hồi cây sau ngập úng hoặc khi cần dưỡng trái, dưỡng củ.

Thành phần:

N: 15%, P2O5: 30%, K2O: 15%,

Liều dùng và khuyến cáo sử dụng:

Cây lương thực và cây rau màu: Pha 30-50g/ 20 lít nước, tưới (phun) định kỳ 10-15 ngày/ lần sau khi cấy 10 ngày hoặc sau khi sạ 15 ngày, giai đoạn trước khi ra hoa/ trổ bông, giai đoạn dưỡng cây sau khi thu hoạch, sau khi ngập úng.

- Cây ăn trái: Pha 50-80g/ 20 lít nước, tưới (phun) định kỳ 10-15 ngày/ lần vào giai đoạn cây con, cây đang nuôi quả và sau khi thu hoạch.

- Cây công nghiệp: Pha 80-100g/ 20 lít nước, dùng 3-4/ năm.  

Quy cách đóng gói: 50g, 100g, 1kg.

Tùy thuộc vào  loại cây trồng, thời kỳ chăm bón, nhiệt độ, đất đai, lượng mưa, người sử dụng có thể điều chỉnh lượng phân bón và cách phun/ xịt thích hợp.  Nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định.

Trang trước