Senca-23 (15-30-15)

Là sản phẩm Phân bón qua lá tan hoàn toàn trong nước và hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-), được sản xuất tại Bỉ- Châu Âu.

Với hàm lượng lân cao nên được khuyến cáo dùng trong giai đoạn hình thành và phát triển rễ non, giai đoạn trước khi ra hoa, phục hồi cây sau ngập úng hoặc khi cần dưỡng trái, dưỡng củ.

Thành phần:

N: 15%, P2O5: 30%, K2O: 15%, Bo: 100mg/kg, Cu: 75mg/kg, Fe: 260mg/kg, Mn: 320mg/kg, Zn: 230mg/kg.

Liều dùng và khuyến cáo sử dụng:

- Phun qua lá: 100g / 100-120 lít nước

- Tưới vào gốc hoặc dùng trong hệ thống tưới: 100 g/ 200-300 lít nước.

Quy cách đóng gói: 15g, 100g, 1kg.

Trang trước