SENCA -21 (13-40-13)

Là sản phẩm Phân bón qua lá tan hoàn toàn trong nước và hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-)

Sản phẩm được nhập khẩu từ Bỉ- Châu Âu

Số ĐKLH: 1294/QĐ-BVTV-PB, Mã số: 15922

Với hàm lượng lân cao nên được khuyến cáo dùng trong giai đoạn hình thành và phát triển rễ non, giai đoạn trước khi ra hoa, phục hồi cây sau ngập úng hoặc khi cần dưỡng trái, dưỡng củ.

Thành phần:

N: 13%, P2O5: 40%, K2O: 13%, Bo: 100mg/kg, Cu: 75mg/kg, Fe: 260mg/kg, Mn: 320mg/kg, Zn: 230mg/kg.

Liều dùng và khuyến cáo sử dụng:

- Phun qua lá: 100g / 100-120 lít nước

- Tưới vào gốc hoặc dùng trong hệ thống tưới: 100 g/ 200-300 lít nước.

Quy cách đóng gói: 15g, 100g, 1kg.

Tùy thuộc vào  loại cây trồng, thời kỳ chăm bón, nhiệt độ, đất đai, lượng mưa, người sử dụng có thể điều chỉnh lượng phân bón và cách phun/ xịt thích hợp.  Nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định.

Trang trước