Senca

Địa chỉ : 1244 khu công nghiệp Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

E-mail : contact@senca.com.vn

Số điện thoại: 0240-3540 555

Số Fax: 0240-3829 628

Website : http://www.senca.com.vn/ senca.vn

Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: