Một số hình ảnh tại Công ty Senca

Khách hàng đến thăm văn phòng làm việc Công ty CP Senca

Container Phân bón nhập khẩu từ ISRAEL đang được xếp dỡ tại Nhà máy Senca

Trang trước