Lãnh đạo huyện Lục Ngạn cùng Công ty Senca thăm trang trại Cam

Ngày 22-10-2015, tại Trang trại Cam của gia đình Ông Long huyện Lục Ngạn đã diễn ra cuộc trao đổi về kỹ thuật bón phân, biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây Cam đường canh giữa Giáo sư Trung- Nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, Ông Lê Bá Thành- Phó chủ tịch phụ trách Nông nghiệp, Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Hội nông dân huyện Lục ngạn tỉnh Bắc Giang và Công ty Cổ phần Senca.

Senca tổng hợp

Trang trước