Đoàn chuyên gia Italy làm việc với Senca và các trang trại

Các chuyên gia nông nghiệp đến từ tập đoàn PROTEO- ITALY, đã tận tình trao đổi với cán bộ kỹ thuật của Senca và và các nhà vườn Cam, ngày 27/3/2018.

Theo đó, việc chăm sóc cây ăn trái được chia ra làm 6 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Stop): 
Phát triển hệ Rễ và hình thành chồi non, loại phân bón tốt nhất nên sử dụng là SENCA-FOS ( 3-26-0+6MgO+TE) (http://www.senca.com.vn/…/phan-b…/senca-fos-3-26-06mgote-ww/), với liều lượng dùng từ 2-3 lít/ha

Giai đoạn 2 (Go):
Giai đoạn phát triển thân lá, cành tức là phát triển sinh khối, giai đoạn này nên dung phân bón CALMAG-TECH ( N: 12%, CaO: 15%, MgO: 7,5% (w/v) http://www.senca.com.vn/…/ph…/calmag-tech-12n-15cao-7mgo-wv/
với liều lượng dùng từ 1.5-2 lít /ha.

Giai đoạn 3 (STOP): 
Giai doạn ra hoa, loại phân bón tố nhất nên dùng là FRUIT-TECH, 4,2-20-26+TE (w/v), http://www.senca.com.vn/…/phan-bo…/fruit-tech-42-20-26te-wv/
Với liều lượng dùng từ 1.5-2 lít trên ha.

Giai đoạn 4 (STOP):
Giai đoạn hình thành hệ trái, phân bón nên dùng là CALBO-TECH, (28% CaO, 1%B), http://www.senca.com.vn/…/phan-bon-vi-…/calbo-tech-28cao-1b/
Với liều dùng là: 3-4kg/ha.

Giai đoạn 5 (GO): 
Giai đoạn phát triển trái, phân bón nên dùng là CALMAG-TECH ( N: 12%, CaO: 15%, MgO: 7,5% (w/v) http://www.senca.com.vn/…/ph…/calmag-tech-12n-15cao-7mgo-wv/
với liều lượng dùng từ 2-3 lít /ha.

Giai đoạn 6 (STOP): 
Giai đoạn chín trái, tạo đường, loại phân bón nên dùng là FRUIT-TECH, 4,2-20-26+TE (w/v), http://www.senca.com.vn/…/phan-bo…/fruit-tech-42-20-26te-wv/
Với liều lượng dùng từ 4 lít trên ha.

Trang trước