Dinh dưỡng Lân đối với cây Ngô ( 9/11/2015)

Lân có vai trò quan trong đối với cây ngô nhưng khả năng hút lân ở giai đoạn cây non rất yếu. Thời kỳ 3-4 lá thật, cây ngô hút lân rất ít nên cần chú ý chăm bón lân trong giai đoạn này, đặc biệt là dùng các loại lân dễ tiêu, cây có khả năng hút được ngay.

Khi bón đủ lân, cây phát triển mạnh hệ rễ, tăng khả năng chống chịu với nhiệu độ thấp và hạn, tăng tính chống chịu sâu bệnh làm tăng chất lượng và sức sống của hạt ( ADN và ARN), thúc đẩy nhanh quá trình chín.

Cây ngô hút lân nhiều nhất ( khoảng 62% tổng lượng lân yêu cầu) ở thời kỳ 6-12 lá thật sau đó giảm dần ở các thời kỳ sau. Thiếu lân thường xảy ra ở thời kỳ cây con, cản trở việc hình thành các sắc tố nên làm các lá già và thân có màu đỏ tía, cây mọc yếu, bắp nhỏ, méo mó, hạt lép. Hiện tượng này thường xảy ra ở các lá già trước, sau đó đến lá non và phổ biến ở vụ đông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cây hút lân chủ yếu dưới dạng khoáng của photphat (H2PO4-) và (HPO42-).

CÁC SẢN PHẨM GIÀU LÂN CỦA SENCA

- Senca -21: 13-40-13+TE

- Senca -23: 15-30-15+TE

- Senca Starter: 0-46-30+TE

Trang trước