Dinh dưỡng Lân đối với cây Lúa (7/11/2015)

Lân tham gia vào thành phần ADN (là một phân tử mang thông tin di truyền mã hóa cho các hoạt động sinh trưởng và phát triển của các vật chất hữu cơ) và ARN (một dạng phân tử mang yếu tố di truyền dạng mạch đơn hoặc mạch vòng) của cây lúa, có mối quan hệ chặt chẽ đến sự hình thành diệp lục, vào quá trình hình thành chất béo, tổng hợp prôtêin trong cây và vận chuyển tinh bột, làm tăng sự phát triển của bộ rễ, thúc đẩy việc ra rễ, đặc biệt là rễ bên và lông hút.

Trong một số trường hợp đất phèn và đất phèn mặn thì Lân có vai trò kìm hãm các độc tố giúp cho lúa sinh trưởng và phát triển. Tỉ lệ Lân cao hơn tại các bộ phận non của cây lúa. Cây lúa hút Lân trong suốt thời kỳ sinh trưởng nhưng mạnh nhất là thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng.

Đủ Lân cây lúa đẻ nhánh khỏe, bộ rễ phát triển tốt, trỗ và chín sớm ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp trong vụ đông xuân, hạt thóc mẩy và sáng.

Thiếu Lân cây còi cọc, số lá ít, lá ngắn, phiến lá hẹp, lá dựng đứng, xanh tối, đẻ nhánh kém, trỗ bông chậm, chín kéo dài, nhiều hạt xanh, hạt lép, số bông và số hạt/bông đều giảm.

Thừa Lân không có biểu hiện gây hại như thừa đạm vì Lân thuộc loại nguyên tố linh động, nó có khả năng vận chuyển từ cơ quan già sang cơ quan còn non.

Cây lúa hút lân chủ yếu dưới dạng khoáng của photphat (H2PO4-) và (HPO42-) thông qua các khí khổng trên bề mặt lá lúa, thông quá miền lông hút nhỏ ở rễ non.

CÁC SẢN PHẨM GIÀU LÂN CỦA SENCA

- Senca -21: 13-40-13+TE

- Senca -23: 15-30-15+TE

- Senca Starter: 0-46-30+TE

 

Trang trước