Dinh dưỡng Đạm đối với cây Lúa ( 7/11/2015)

Đạm (N) có vai trò quyết định trong quá trình trao đổi chất, năng lượng cũng như các hoạt động sinh lý của cây lúa, là thành phần cấu tạo nên protein, tế bào và mô cây, giữ vai trò quan trọng trong hình thành bộ rễ, thúc đẩy nhanh quá trình đẻ nhánh và cho sự sinh trưởng và phát triển của thân lá. Cung cấp đủ đạm, thân lá lúa phát triển tốt, lúa đẻ nhánh mạnh, đòng to, bông lớn, năng suất cao.

Hàm lượng đạm chứa đựng trong các bộ phận non của cây lúa cao hơn các các bộ phận già nên đạm có tác dụng mạnh trong thời gian đầu sinh trưởng và tác dụng rõ rệt nhất là làm tăng diện tích lá và số nhánh lúa.

Cây lúa hút đạm nhiều nhất vào hai thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng, khi kết thúc thời kỳ phân hóa đòng, hầu như cây lúa đã hút trên 80% tổng lượng đạm cho cả chu kỳ sinh trưởng.

Khi thiếu đạm, hàm lượng diệp lục giảm, lá lúa chuyển màu vàng, nhỏ, cây thấp, đẻ nhánh kém, giai đoạn làm đòng thì đòng nhỏ, trỗ sớm hơn và không đều, số bông và số lượng hạt ít hơn, năng suất giảm.

Thừa nitơ cho lá lúa to, dài, nhưng phiến mỏng, màu xanh đen, thân nhỏ yếu, cây cao vóng, lốp đổ, lúa đẻ nhánh vô hiệu nhiều, trỗ muộn, nhiều hạt lép, dễ bị sâu bệnh tấn công, làm giảm năng suất, hiệu suất kinh tế thấp.

Nhu cầu về nitơ của cây lúa phụ thuộc vào mùa vụ gieo cấy, độ màu mỡ của đất, tiềm năng năng suất của giống lúa, thời gian và cách bón phân...

Cây lúa hút đạm dưới dạng NO3­- và NH4+ thông qua miền lông hút ở rễ non và thông qua các lỗ khí khổng trên bề mặt lá.

MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN GIÀU ĐẠM CỦA SENCA

Phân bón lá:

Senca-11 : 29-10-10+3MgO+ TE

Senca- 12 : 20-20-20+TE

Senca-16 : 11% N, 16% MgO

Phân bón gốc:

Nutri Fert: NPK 24-6-10+2MgO+TE

Nutri Fert NPK 15-15-15+TE

 

Trang trước